تاريخ : سه شنبه هفتم آذر ۱۳۹۱ | 13:35 | نویسنده : فيروزه هرمزي
نقطه دود روغن چیست ؟ نقطه دود روغن دمایی است که در آن دما و روغن تجزیه شده و در نتیجه دود قابل رویتی ایجاد می شود .

نقاط دود روغن های مختلف:

روغن گلرنگ 265درجه سلسیوس

روغن آفتابگردان 264درجه سلسیوس

روغن سویا 241درجه سلسیوس

روغن کونولا 238درجه سلسیوس

روغن ذرت 236درجه سلسیوس

روغن بادام زمینی 231درجه سلسیوس

روغن کنجد 215درجه سلسیوس

روغن زیتون 190درجه سلسیوس


شماری از فاکتورهای کاهش دهنده نقطه دود انواع روغن ها و چربی ها :

1 – ترکیب روغن های گیاهی مناسب 2 – دمایی که روغن در آن حرارت داده می شود . 3 – وجود نمک 4 – تعداد دفعاتی که روغن مورد مصرف قرار می گیرد . 5 – مدت زمانی که روغن حرارت داده می شود . 6 – انبار داری روغن (مجاورت روغن با اکسیژن ، نور و گرما) 7 – عدم شناخت کافی نسبت به نقطه دود روغن مصرفی که هشداری است به منظور نزدیک شدن به نقطه اشتعال و آتش آن ویژگی های اصلی یک روغن سرخ کردنی: 1 – روغن سرخ کردنی بایستی طی سرخ کردن در ماکزیم دمای180درجه سلسیوس پایدار بوده و تغییر نکند. 2 – قابلیت ماندگاری آن بالا باشد . 3 – اسید های چرب اشباع آن کم باشد . 4- دارای حد اقل اسیدهای چرب ترانس باشد . 5 – طعم آن طی سرخ کردن تغییر نکند . 6 – منجر به ایجاد طعم نا مطلوب در ماده غذایی نشده و گیفیت آن را تنزل ندهد


  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ